Design
Getting dark...
               


Světelné objekty využívající principů optiky a polarizace světla.
Kolekce byla představena v rámci mezinárodní přehlídky designu Designblok 17.

Spolupráce: Petr Vykoukal | www.vykoukalpetr.com


Copyright © Natálie Navrátilová 2017